C KATEGORIJA

  • pradėti mokintis galima nuo 21 metų ir turint B kategoriją
  • teorijos pamokos pritaikomos pagal poreikį, sudaromos indvidualios mokymo programos
  • praktikos 15 ak. val.
  • testai internetu neriboti
  • trukmė 4 savaitės
  • išskirtinimas, kad visi mokymai vyksta mokiniams patogiu laiku nuo 8 iki 21 val. ir šeštadieniais
  • kaina 330 eu.

Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji
masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius,
neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis,
kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai,
išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius